निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ६ (ख)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ६ को प्रदेशसभा खमा टोखा नगरपालिकाको वडा नं. १, ८ र ११ तथा तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ६, ७, ८, ९, १० र ११ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र