निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ८ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ८ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाको १३, १९, २०, २३ र २४ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र