निर्वाचन क्षेत्र
ताप्लेजुङ १ (क)

ताप्लेजुङ प्रदेशसभा - १ को (क) मा याङवरण गाउँपालिका, फूङलङ नगरपालिकाका, सदगा गाउँपालिका, सरजंघा गाउँपालिका र फाङ्लुङ गाउँपालिकाको वडा नं. ३ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र