निर्वाचन क्षेत्र
झापा ३ (क)

झापाको प्रदेशसभा –३ को (क) मा कचनकवल गाउँपालिका र भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ८ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र