निर्वाचन क्षेत्र
भक्तपुर १ (ख)

भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा खमा भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र