निर्वाचन क्षेत्र
ललितपुर २

प्रतिनिधिसभाको ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ मा महालक्ष्मी नगरपालिकाका सबै वडा र ललितपुर महानगरपालिकाका ६, ७, ८, ९, ११, १२, १६, १७ र १९ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र