निर्वाचन क्षेत्र
ललितपुर २ (ख)

ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभातर्फ खमा ललितपुर महानगरपालिकाका ६, ७, ८, ९, ११, १२, १६ र १९ नम्बर वडालाई समावेश गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र