निर्वाचन क्षेत्र
ललितपुर ३ (ख)

ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभातर्फ खमा ललितपुर महानगरपालिकाका १, २, ३, ४, १०, १८, २०, २१, २२ र २५ नम्बर वडालाई समावेश गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र