निर्वाचन क्षेत्र
काभ्रेपलान्चोक १ (क)

काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा क मा चौरीदेउराली गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिकाको वडा नं. ३, ४, ५, तेमाल गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका र रोशी गाउँपालिकाको वडा नं. ६,७, ८, ९, १०, ११ र १२ पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र