निर्वाचन क्षेत्र
काभ्रेपलान्चोक १ (ख)

काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ख मा पनौती नगरपालिकाको न.पा. वडा नं. ४,५, ६, ७, ८, ९, १०, नमोबुद्ध नगरपालिकाको वडा नं. ८, ९, १०, ११, १२, बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं. ६ र रोशी गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र खानीखोला गाउँपालिका पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र