निर्वाचन क्षेत्र
झापा ४

झापाको प्रतिनिधिसभा –४, मा झापा गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिकाको वडा नं. ९, गौरीगंज गाउँपालिका वडा नं. १, २, कन्काई नगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र शिवशताक्षी नगरपालिका राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र