निर्वाचन क्षेत्र
मकवानपुर १ (ख)

मकवानपुर क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ख मा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२, १३, १४ र १५ पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र