निर्वाचन क्षेत्र
मकवानपुर २ (ख)

मकवानपुर क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा ख मा कैलाश गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, हेटाैडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ३ र १९ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र