निर्वाचन क्षेत्र
रौतहट १ (क)

प्रदेशसभा तर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर १ (क) मा राजदेवी नगरपालिका, गौर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३,४ र ५ अनि दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र