निर्वाचन क्षेत्र
रौतहट १ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा गढीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ७, ८, माधवनारायण नगरपालिका, गरुडा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, यमुनामाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र