निर्वाचन क्षेत्र
बारा १ (क)

प्रदेशसभा तर्फ बारा क्षेत्र नम्बर १ (क) मा निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र ११ अनि बारागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३ र ५ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र