निर्वाचन क्षेत्र
बारा २ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ बारा क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा देवताल गाउँपालिका, पचरौता गाउँपालिका र सुवर्ण गाउँपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र