निर्वाचन क्षेत्र
बारा ४ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ बारा क्षेत्र नम्बर ४ (ख) मा प्रसौनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, फेटा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, परवानीपुर गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र