निर्वाचन क्षेत्र
पर्सा १ (क)

प्रदेशसभा तर्फ पर्सा क्षेत्र नम्बर १ (क) मा विरगंज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १३, १४, १८, २०, २१, २२, २३, ३०, ३१, ३२ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र