निर्वाचन क्षेत्र
पर्सा १ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ पर्सा क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा विरगंज महानगरपालिकाको वडा नम्बर २, ४, ५, ७, ८, ११, १२, १५, १६ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र