निर्वाचन क्षेत्र
पर्सा २ (क)

प्रदेशसभा तर्फ पर्सा क्षेत्र नम्बर २ (क) मा वहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४, ६, विरगंज महानगरपालिकाको वडा नम्बर २७, २८, २९ र पर्सागढी नगरपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र