निर्वाचन क्षेत्र
पर्सा २ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ पर्सा क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा विरगंज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ६, ९, १०, १७, १९, २४, २५, २६ र वहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर २ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र