निर्वाचन क्षेत्र
पर्सा ३ (क)

प्रदेशसभा तर्फ पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ (क) मा पटेर्वासुगौली गाउँपालिका, पोखरीया नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, १०, सखुवापर्सौनी गाउँपालिका, वहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र