निर्वाचन क्षेत्र
झापा ५ (ख)

झापाको प्रदेशसभा –५ को (ख) मा दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६, ७ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र