निर्वाचन क्षेत्र
चितवन १ (क)

चितवन क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा क मा राप्ति नगरपालिका र खैरहनी नगरपालिकाको वडा नं. ३, ६, ७, ८, ९, १०, ११ पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र