निर्वाचन क्षेत्र
चितवन १ (ख)

चितवन क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ख मा खैरहनी नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ४, ५, १२, १३ र रत्ननगर नगरपालिका पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र