निर्वाचन क्षेत्र
चितवन ३

प्रतिनिधिसभाका लागि चितवन क्षेत्र नं.३ मा माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. ६, ८, ९, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र