निर्वाचन क्षेत्र
गोरखा १ (क)

प्रदेशसभा चुनाव अन्तर्गत गोरखा जिल्ला क्षेत्र नं. १ (क) मा गण्डकी गाउँपालिका, शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ रहेका छन् ।

 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र