निर्वाचन क्षेत्र
गोरखा २ (क)


प्रदेशसभा चुनाव अन्तर्गत गोरखा जिल्ला क्षेत्र नं. २ (क) मा पालुङटार नगरपालिका र गोरखा नगरपालिकाको वडा नं. ८, ९, १०, ११, १२, १३, र १४ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र