निर्वाचन क्षेत्र
लम्जुंग १ (क)

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु अन्तर्गत लम्जुङ क्षेत्र नम्बर १ को (क) मा २ नगरपालिका सहित ३ वटा वडा रहेका छन् । जसमा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका, दार्दी गाउँपालिका, दुधपोखरी गाउँपालिका, राइनास नगरपालिका र बेसीशहर नगरपालिकाको १० र ११ नम्बर वडाहरु रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र