निर्वाचन क्षेत्र
लम्जुंग १ (ख)

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु अन्तर्गत लम्जुङ क्षेत्र नम्बर १ को (ख) मा क्वहोलासोथार गाउँपालिका, मध्यनेपाल नगरपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिका र बेसीशहर नगरपालिकाको १,२,३,४,५,६,७,८ र ९ नम्बर वडाहरु रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र