निर्वाचन क्षेत्र
तेह्रथुम १

तेह्रथुम जिल्लाको सम्पुर्ण भाग एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र  रहेको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र