निर्वाचन क्षेत्र
गुल्मी १ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि गुल्मी जिल्ला क्षेत्र नं. १ ख मा छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी दरबार गाउँपालिका, रुरु गाउँपालिकाका वडा नं. १, ३, ४ र रेसुङ्गा नगरपालिकाका वडा नं. ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र