निर्वाचन क्षेत्र
तेह्रथुम १ (क)

तेह्रथुमको प्रदेशसभा –१ को (क) मा छथर गाउँपालिका, लालगुराँस नगरपालिका र यालुङ नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र