निर्वाचन क्षेत्र
पाल्पा १ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि पाल्पा जिल्ला क्षेत्र नं. १ क मा रामपुर नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकाका वडा नं. १ र ३ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र