निर्वाचन क्षेत्र
भोजपुर १ (क)

भोजपुरको प्रदेशसभा –१ को (क) मा सापासलछो गाउँपालिका, केमैयुम गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, षडानद नगरपालिका, भोजपुर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, १० अण गाउँपालिका र पौवादु गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र