निर्वाचन क्षेत्र
भोजपुर १ (ख)

भोजपुरको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा आमचोक गाउँपालिका, हतुवागढ गाउँपालिका, रामसाद राई गाउँपालिका, पौवादुबा गाउँपालिकाको वडा नं. ३, ४, ५, ६, भोजपुर नगरपालिकाको ६, ७, ८, ९, ११, १२ र केमैयुम गाउँपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र