निर्वाचन क्षेत्र
धनकुटा १ (ख)

धनकुटाको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा महालमी नगरपालिका, पाख्रिवास नगरपालिका, छथरजोरपाट गाउँपालिका, धनकुटा नपालिकाको वडा नं. २ र खासा छताङ सहदभूम गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र