निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ १ (क)

मोरङको प्रदेशसभा –१ को (क) मा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ६, ७, ८, ९ र उर्लावारी नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र