निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ १ (ख)

मोरङको प्रदेशसभा –१ को (ख) मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नं. १, ४, ५, लेटाङ नगरपालिका र केरावारी गाउँपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र