निर्वाचन क्षेत्र
सुर्खेत २ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि सुर्खेत जिल्ला क्षेत्र नं. २ क मा विरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नं.
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र