निर्वाचन क्षेत्र
बर्दिया १ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि बर्दिया जिल्ला क्षेत्र नं. १ ख मा गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाका वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र