निर्वाचन क्षेत्र
बर्दिया २ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि बर्दिया जिल्ला क्षेत्र नं. २ क मा ठाकुरबाबा नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र