निर्वाचन क्षेत्र
बर्दिया २ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि बर्दिया जिल्ला क्षेत्र नं. २ ख मा राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र