निर्वाचन क्षेत्र
डोटी १

प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि डोटी जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र