निर्वाचन क्षेत्र
डोटी १ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि डोटी जिल्ला क्षेत्र नं. १ ख मा जोरायल गाउँपालिका, बडीकेदार गाउँपालिका, बोगटान गाउँपालिका, के. आई. सिं. गाउँपालिका र शिखर नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ६ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र