निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ्ग ३

मोरङको प्रतिनिधिसभा –३, मा पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७, बेलवारी नगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ८, ९, १०, ११ र सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नं. १, ८, ९, १०, ११, १२ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र