निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ ३ (क)


मोरङको प्रदेशसभा –३ को (क) मा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, बेलवारी नगरपालिकाको वडा नं. ८, १० र कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६, ७ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र