निर्वाचन क्षेत्र
कैलाली ४ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि कैलाली जिल्ला क्षेत्र नं. ४ ख मा गोदावरी नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२ र चुरे गाउँपालिकाका वडा नं. १, ३, ५, ६ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र