निर्वाचन क्षेत्र
कैलाली ५ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि कैलाली जिल्ला क्षेत्र नं. ५ ख मा धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ११ र १३ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र